Currently browsing category

– За кинезитерапията, Page 2

БРЕМЕННОСТ И КИНЕЗИОТЕЙПИНГ

Бременността е специален период от живота на жената, характеризиращ се с много промени не само на физическо, но и на психическо ниво. …

Що е кинезитерапия?

Какво представлява кинезитерапията? Какви са нейните цели, методи, средства? С какво тя ни помага да живеем по-добре? Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” …