Клетъчна промяна с Техниката Боуен

Хората все питат: „Какво точно представлява Техниката Боуен?”

Това е система от нежна, но много мощна манипулация на меките тъкани, която се изпълнява с палци и пръсти. Движенията се извършват върху мускули, сухожилия, нерви, фасция. Техниката Боуен провокира механизма за самовъзстановяване, който нашето тяло притежава.

Том Боуен, основателят на тази техника, твърди, че тя е дар от Бог. Скромен човек, но с чисто сърце и желание да помага на хората, Том Боуен постигнал невероятни резултати с тази техника. Той никога не рекламирал това, което прави; доволните му пациентите правели това, споделяйки резултатите си. За да обслужва нарастващия брой хора, които ходели при него за лечение, се наложило той да напусне тогавашната си работа в циментов завод в Гилонг, Австралия.

Поглеждайки по-надълбоко в Техниката Боуен, човек ще осъзнае, че тя въздейства не само на неговата централната нервна система, но и на енергийно ниво, като провокира меридианите в нашето тяло, които са като „реки”, прорязващи фасцията, органите и всички тъкани в тялото. Всяка клетка в тялото има собствено електромагнитно поле и то трепти с различна вибрация. Този поляритет се променя под влиянието на външната и вътрешната среда. Всъщност това е комуникация на съвсем различно ниво! Нашите прекрасни тела постоянно търсят желания баланс. Но всеки от нас е различен и в този смисъл няма две еднакви тела.

Какво всъщност представлява фасцията?

Телата ни са изградени от много и различно специализирани клетки: кардио клетки, чернодробни клетки, бъбречни клетки, кожни клетки и т.н. Всяка клетъчна структура е заобиколена от обвивка – фасция. Фасцията е като мрежа, обхващаща нашите клетки, органи, кости, мускули, сухожилия, тъкани, съдове. Тя изпълнява ролята на „телефонна централа” с много линии, които постоянно приемат и предават информация. Изградена е предимно от колаген. Вследствие на стрес колагенът се стяга и сраства, а както знаем в днешно време често сме подложени на стрес фактори. Представете си какво би станало с телата ни, ако обвивката на нашите клетки, органи и тъкани срастне. Представете си как тези притиснати клетки намаляват нашите жизнени сили.

При кои състояния е приложима Техниката Боуен?

Тя провокира естествения механизъм на нашето тяло да се самовъзстановява. Аз мога да кажа със сигурност, че ускорява възстановяването след операции, травми от емоционален и физически характер, умствени заболявания, наранявания, хормонални проблеми, мускулни увреди, сраствания на фасцията (съединително–тъканни), профилактика и превенция на болести и т.н.

Когато за първи път бях на Боуен семинар останах очарована от промяната на физическо и енергийно ниво у студентите! Хората се променяха и забелязваха разлики в телата си! Исках да науча повече! Като студент, част от моето обучение изискваше презентация на тема: “Науката и Боуен”. И веднага разбрах какво точно да е проучването ми – презентацията ми се казваше: „Доказателства за промяната в състоянието на клетъчния матрикс преди и след Боуен процедура”.

За да осъществя проекта си аз ангажирах лаборант и потърсих доброволци, на които да приложа Боуен. Също така включих и един човек, който да послужи за контролен субект. Всички получиха една и съща Боуен процедура, с изключение на контролния субект, който само беше помолен да си почива за същия период от време както останалите. На всички им бяха взети кръвни проби преди и след процедурата. Дори и не очаквах, че ще има резултати като тези, които получих!

На края на моето проучване, след като разгледах множество снимки, стана очевидно, че се случва активна промяна в телата само след една Боуен процедура.

Аз продължавам проучванията си относно енергийната медицина и съм много благодарна на Техниката Боуен, която провокира това пътешествие. Боуен е невероятно средство и се надявам, че медицината ще го приветства.

Originally printed in Bowen Hands, March 2012
References:
Kay Stammers: Student nurse, Bowen Technique practitioner, Remedial Massage Therapist. Phone 0409 625 932
Maria Waldock: Pathology Technician (Diploma of Applied Sciences – Pathology) www.mylifeblood.com.au

Превод: Виолета Ковачева

Образец А: Кръвна проба преди и след прилагане на Боуен техника
bowen-cell-effects-1
Образец В: кръвна проба преди и след прилагане на техника Боуен
bowen-cell-effects-5
Образец С: кръвна проба преди и след прилагане на Боуен техника
bowen-cell-effects-3
Хиперкалциемия преди и след прилагане на техника Боуен
bowen-cell-effects-4
Кръвна проба преди и след прилагане на Боуен техника
bowen-cell-effects-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *